Månad: september 2014

Från vision till verklighet

2014-09-11
Metabolt centrum ska bidra till en diabetesvård i världsklass, knyta samman klinisk forskning med grundforskning och etablera nära samarbeten med näringslivet. Hindrik Mulder, professor i metabolism och styrgruppsordförande för Metabolt centrum, berättar här om sin vision för verksamheten. – Vi planerar för en framtida verksamhet på Skånes universitetssjukhus där vård och forskning för patienter med metabola sjukdomar samlokaliseras. En verksamhet som blir multidisciplinär och spänner över olika professioner. Det kommer att attrahera kompetenta medarbetare och även…
Läs mer

Om Metabolt centrum

2014-09-11
Med Metabolt centrum tar Region Skåne och Lunds universitet ett helhetsgrepp om diabetes och dess följdsjukdomar. Centret knyter samman världsledande forskning, utbildning, näringsliv och hälso- och sjukvård. Tillsammans ska man utveckla världens bästa diabetesvård, för patienter i regionen men också nationellt och internationellt. Metabolt centrum är ett svar på den enorma utmaning som metabola sjukdomar utgör för samhället. Diabetes är en av våra största folksjukdomar och orsakar stort lidande för ett kraftigt ökande antal människor…
Läs mer