Från vision till verklighet

Metabolt centrum ska bidra till en diabetesvård i världsklass, knyta samman klinisk forskning med grundforskning och etablera nära samarbeten med näringslivet. Hindrik Mulder, professor i metabolism och styrgruppsordförande för Metabolt centrum, berättar här om sin vision för verksamheten.
– Vi planerar för en framtida verksamhet på Skånes universitetssjukhus där vård och forskning för patienter med metabola sjukdomar samlokaliseras. En verksamhet som blir multidisciplinär och spänner över olika professioner. Det kommer att attrahera kompetenta medarbetare och även locka patienter att delta i studier. Förhoppningsvis innebär det även en finansiell förstärkning, både för sjukvård och forskning säger Hindrik Mulder.

Hindrik Mulders vision är en diabetesvård med mer fullständiga vårdkedjor för patienterna, att sjukvården därigenom kan hjälpa patienterna med mer vid ett och samma tillfälle. En verksamhet som utgår från patienten istället för de medicinska specialiteterna.
– I framtiden tänker vi oss att vi mera exakt kan kartlägga vilka de sjukdomsalstrande faktorerna är för varje enskild individ. Det kan röra sig om riskgener men faktorer i miljön är lika viktiga. Utifrån dessa kan vi designa en skräddarsydd behandling och då finns möjligheten att den blir mycket effektivare för patienten samtidigt som vi minskar risken för biverkningar, säger Hindrik Mulder.

Diabetesforskningen vid Lunds universitet har tagit sig fram till en världsledande position. Det visar oberoende utvärderingar som har gjorts och den internationella uppmärksamhet som forskningen röner i tidskrifter och på vetenskapliga möten. Trots detta finns stora möjligheter till förbättringar.
– Vi vill framför allt jobba med att omsätta våra forskningsresultat i praktiken, att speeda upp utvecklingen från idé till behandling för patienter. Vi vill att Metabolt centrum skall bli en tummelplats där akademi och industri tillsammans med sjukvård hjälps åt med att åstadkomma detta. Något vi snabbt kan åstadkomma är att riva ned skotten mellan grundforskning och klinisk forskning och mellan sjukvård och forskning, säger Hindrik Mulder.

Arbetet med att etablera Metabolt centrum bygger på erfarenheter och kunskap hos alla de sjuksköterskor, läkare, forskare, verksamhetsutvecklare och andra funktioner som i dag arbetar med metabola sjukdomar på sjukhus, vårdcentraler, universitet och i näringslivet. Men centrat ska också attrahera ny kunskap och arbetskraft till regionen, både inom sjukvård och forskning.
– Vi vill ha ett verksamhetsperspektiv på hur vi utvecklar Metabolt centrum på bästa sätt. Det finns så många kompetenta medarbetare inom det här området idag och som kan delta i processen, säger Hindrik Mulder.

Vårdcentraler utgör en mycket viktig del av det fortsatta arbetet. De flesta diabetespatienter får idag sin vård på vårdcentralen och kommer att få det även i framtiden.
– Metabolt centrum samlar alla kompetenser och specialister och för över kunskapen till allmänläkare och vårdcentraler. Vi vill skapa ett nätverk som inte brister. Genom att öka kompetensen på vårdcentralerna ska fler diabetespatienter få ett bättre omhändertagande, säger Hindrik Mulder.

En särskilt viktig faktor är att få allmänläkarna att delta i forskningen kring metabola sjukdomar.
– Forskning kring metabola sjukdomar sker med fördel på vårdcentraler. Förhoppningsvis kan ett sådant engagemang också hjälpa till med att förbättra kontinuiteten för patienterna på vårdcentraler. Detta är ett problem för allmänmedicin i sin helhet och metabola sjukdomar i synnerhet eftersom de kräver lång uppföljning, förklarar Hindrik Mulder.

Vad händer då just nu när det gäller att etablera Metabolt centrum? Planeringen av de framtida lokalerna på sjukhusområdena i Malmö och Lund är inne i ett aktivt skede. I det arbetet ingår även lokaler för Metabolt centrum.
– Vi har fått möjlighet att bilda en projektgrupp med de ansvariga projektledarna från Region Skåne för att ge förslag till hur lokaler kan utformas för att Metabolt centrum skall kunna etableras fysiskt. Det är fantastiskt att vi har fått detta förtroende! berättar Hindrik Mulder.

Sektionen för diabetologi på SUS jobbar nu hårt för att lösa de praktiska frågorna som kvarstår innan ”endokrina hubbar” kan etableras på fem vårdcentraler i Region Skåne. Outi Vaarala tillträder tjänsten som professor i autoimmuna sjukdomar och det pågår också diskussioner med andra forskare för att se om de kan tänka sig att komma till Lunds universitet och Metabolt centrum.
– Det är dock för tidigt för att kunna nämna några namn men om det går i lås blir det mycket bra för oss! Vi har också startat samtal med läkemedelsindustrin för att se hur vi skulle kunna jobba tätare tillsammans. De har stora resurser för att kunna stödja oss samtidigt som vi kan ge dem tillgång till forskningsdata, som de har nytta av när de utvecklar sina läkemedel, säger Hindrik Mulder.