Om Metabolt centrum

Om Metabolt centrum

2014-09-11
Med Metabolt centrum tar Region Skåne och Lunds universitet ett helhetsgrepp om diabetes och dess följdsjukdomar. Centret knyter samman världsledande forskning, utbildning, näringsliv och hälso- och sjukvård. Tillsammans ska man utveckla världens bästa diabetesvård, för patienter i regionen men också nationellt och internationellt. Metabolt centrum är ett svar på den enorma utmaning som metabola sjukdomar utgör för samhället. Diabetes är en av våra största folksjukdomar och orsakar stort lidande för ett kraftigt ökande antal människor…
Läs mer