Vår vision

Från vision till verklighet

2014-09-11
Metabolt centrum ska bidra till en diabetesvård i världsklass, knyta samman klinisk forskning med grundforskning och etablera nära samarbeten med näringslivet. Hindrik Mulder, professor i metabolism och styrgruppsordförande för Metabolt centrum, berättar här om sin vision för verksamheten. – Vi planerar för en framtida verksamhet på Skånes universitetssjukhus där vård och forskning för patienter med metabola sjukdomar samlokaliseras. En verksamhet som blir multidisciplinär och spänner över olika professioner. Det kommer att attrahera kompetenta medarbetare och även…
Läs mer