Från vision till verklighet

Metabolt centrum ska bidra till en diabetesvård i världsklass, knyta samman klinisk forskning med grundforskning och etablera nära samarbeten med näringslivet. Hindrik Mulder, professor i metabolism och styrgruppsordförande för Metabolt centrum, berättar här om sin vision för verksamheten. – Vi planerar för en framtida verksamhet på Skånes universitetssjukhus där vård och forskning för patienter med metabola […]

read more