Om Metabolt centrum

Med Metabolt centrum tar Region Skåne och Lunds universitet ett helhetsgrepp om diabetes och dess följdsjukdomar. Centret knyter samman världsledande forskning, utbildning, näringsliv och hälso- och sjukvård. Tillsammans ska man utveckla världens bästa diabetesvård, för patienter i regionen men också nationellt och internationellt.
Metabolt centrum är ett svar på den enorma utmaning som metabola sjukdomar utgör för samhället. Diabetes är en av våra största folksjukdomar och orsakar stort lidande för ett kraftigt ökande antal människor och ökande kostnader för samhället.

Vård och forskning i världsklass
– För våra patienter kommer Metabolt centrum att innebära bästa möjliga förutsättningar för diabetesvård i världsklass. Inte bara på själva centret utan genom en kompetenshöjning av vårdpersonal i hela regionen och säkerligen även nationellt och internationellt, säger Jonas Rastad, regiondirektör i Region Skåne.
– Ambitionen är att samla en rad olika krafter för att gemensamt ta täten och flytta fram diabetesforskningens positioner. Det här är en satsning som kan underlätta vardagen för den som lever med diabetes, menar Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skåne redan i framkant
Skapandet av ett metabolt centrum ska maximera den vetenskapliga kvaliteten och skapa grogrund för innovationer genom att sammanföra hälso- och sjukvård med näringsliv och forskning.